Lokalita

Park Přerov je víceúčelová budova nabízející k pronájmu různé prostory se širokou škálou využití. Možný je i pronájem několika jednotek současně, což umožňuje maximální využití všech výhod budovy i lokality, kde se Park Přerov nachází.

Lokace víceúčelového centra Park Přerov

Centrum Park Přerov se nachází v historickém okresním městě Přerově rozkládajícím se po obou březích řeky Bečvy. První zmínky o Přerovu sahají do 12. století. K velkému rozvoji města došlo v 1. polovině 19. století po vybudování hlavní železniční trati z Vídně do Olomouce a později do Prahy a Bohumína. V době komunistického režimu se výrazně zvýšil počet obyvatel a z města se stalo významné průmyslové centrum. Od roku 2006 je Přerov statutárním městem, v jehož čele stojí primátor.

V současnosti ve městě Přerov žije více než 43 tisíc obyvatel. Od krajského města Olomouce je Přerov vzdálen pouze 21 km. Například od Prahy je vzdálen 280 km, od Brna či Ostravy 80 km a dále pro ilustraci od Vídně či Bratislavy 220 km.

Víceúčelová budova Park Přerov je situována v průmyslové zóně si 2 km od centra města v blízkosti hlavní silnice. Pro podnikatelské subjekty bude jistě zajímavá výborná dopravní obslužnost, poloha budovy i dobrá dostupnost veškeré občanské vybavenosti.

Poloha Parku Přerov Město Přerov Město Přerov a jeho okolí

 

 

Interaktivní mapa

Průmysl

Přerov je sídlem mnoha velkých průmyslových podniků. Mezi významné zaměstnavatele patří např. Meopta - optika s.r.o., chemička PRECHEZA, a.s. nebo pivovar Zubr a další.

Město je díky své poloze také významným dopravním uzlem nadregionálního významu. Prochází jím významné evropské železniční koridory i silniční tahy. V blízké době je plánováno napojení na dálnici D1 a zvažuje se zde i vybudování přístavu pro průplav Dunaj – Odra – Labe.

Dopravní obslužnost a logistika

Park Přerov je velmi dobře dostupný jakýmkoliv způsobem. Nachází se u hlavní silnice, takže se k němu lze dopravit autem, které lze odstavit na téměř u budovy ležícím parkovišti, i pěšky, zároveň je v těsné blízkosti autobusová zastávka městské hromadné dopravy. Vlakové i autobusové nádraží je vzdáleno pouhý kilometr.

Přerov leží na křižovatce významných silnic, jejichž prostřednictvím je město napojeno na hlavní silniční síť. V městě jsou také zastoupeny všechny typy veřejného dopravního systému.

V roce 2017 je plánováno započetí výstavby dálnice D1 Říkovice – Přerov (termín realizace 2017-2020). Dálnice mezi Přerovem a Říkovicemi bude dlouhá zhruba deset kilometrů a od jejího vybudování je očekáváno odlehčení dopravě v centru města a samozřejmě zefektivnění dopravní dostupnosti města.

Ve městě Přerově se nachází centrální autobusové nádraží a v jeho těsné blízkosti i vlakové nádraží. Z autobusového nádraží vyjíždějí jak regionální, tak i dálkové linky. Veřejná linková doprava města Přerova a jeho místních částí je zajištěna Městskou autobusovou dopravou Přerov a tzv. příměstskými linkami.

Město Přerov je také důležitým dopravním uzlem ve státním i evropském železničním systému.  Je součástí II. rychlostního koridoru ČD a VI. evropského železničního koridoru. V Přerově zastavují rychlíky z Vídně, Budapešti, Varšavy a Prahy (v obou směrech). Přímé spojení je tak zajištěno do celé řady evropských měst (Varšava, Krakow, Moskva, Minsk, Košice, Bratislava, Budapešť, Vídeň aj.)

Pro úplný výčet není bez zajímavosti ani fakt, že městem prochází tři dálkové cyklotrasy a cyklistika je městem významně podporována.

Pro parkování lze ve městě využít převážně placená parkoviště a několik neplacených záchytných parkovišť, vč. vyhrazené parkovací plochy pro nákladní automobily v areálu bývalého ČSAD.

V lokalitě je zastoupena i letecká doprava. Vnitrostátní veřejné a mezinárodní neveřejné Letiště Přerov, původně vojenské letiště Přerov - Bochoř, je umístěno 4 km jihozápadně od města Přerova (2km od okraje města). Letiště má také zásadní význam z hlediska dopravní dostupnosti a zvyšování konkurenceschopnosti celé střední Moravy, vč. napojení na strategickou průmyslovou zónu Holešov ve Zlínském kraji, což jsou jedny z priorit Olomouckého kraje. Ten proto ve spolupráci s krajem Zlínským a statutárním městem Přerov založil akciovou společnost Regionální letiště Přerov a.s. Jejím hlavním úkolem je zajištění civilního provozu a postupný rozvoj civilní části letiště na veřejné mezinárodní letiště.

Další neopomenutelnou výhodou lokality, kde se nachází Park Přerov je i těsná blízkost významné logistické zóny. Veřejné logistické centrum a Terminál kombinované přepravy jsou od Parku Přerov vzdáleny pouze 2 km. Na terminál kombinované přepravy a veřejné logistické centrum bezprostředně navazuje výše zmiňované letiště. Kombinovaná doprava se pro dosažení maximálního ekologického a ekonomického rozvoje snaží optimálně kombinovat přepravce, železnici a lodě. V rámci ekologičnosti jsou na velké vzdálenosti kombinovány železnice a loď a pro dosažení flexibilnosti je pro počáteční a závěrečnou fázi trasy využíváno kamionové dopravy.

Stravování, obchody

Blízkost centra města a zároveň umístění v průmyslové zóně dodávají Parku Přerov na atraktivnosti. Zároveň dávají možnost využít nabídky četných restauračních zařízení v centru města.

Dobrá je také dostupnost základních obchodních řetězců a zároveň i čerpacích stanic. 

Okolí

Krajské město Olomouc

  • město má dlouhou tradici zejména v potravinářském a strojírenském průmyslu, zastoupen je však i průmysl chemický, elektrotechnický, zpracování umělých hmot a textilní

Sousední okresy Olomouckého kraje

  • Prostějov a Olomouc

Další sousední okresy

  • Nový Jičín (Moravskoslezský kraj)
  • Vsetín a Kroměříž (Zlínský kraj)
Partneři projektu »

Odborníci na granty a dotace z Evropské unie.

grant_consulting